Yhteishyvä
Hyvä olo

5 tapaa lievittää stressiä

30.7.2017

Stressi, tuo yleinen puheaihe ja monien murheenkryyni. Osalla lomat päättyvät tai ovat päättymäisillään, ja siten heillä voi olla mielessä lomalta palaaminen ja esimerkiksi monien painajainen, töissä odottava sähköpostitulva. Seurauksena voi olla stressaamista joko sähköposteista ja lisäksi muista loman aikana kasautuneista töistä. 

Sähköpostitulvan aiheuttaman epätoivon tai jonkin muun stressaavan tapahtuman aikana kehossa käynnistyy stressireaktio, joka on monien asioiden summa. Stressin ollessa jatkuvaa yksi kehon merkittävimmistä stressiin liittyvistä tekijöistä ovat lisämunuaisista erittyvät glukokortikoidit. Ne ovat merkittävässä asemassa stressin aiheuttamien negatiivisten terveysvaikutusten ilmaantumisessa. Ja niitä pitkällisen stressin aiheuttamia negatiivisia terveysvaikutuksia on paljon: muun muassa unettomuutta, sairastelua, ongelmia muistin kanssa ja jopa sydän- ja verisuonitauteja.

Ymmärrettävistä syistä on tärkeää, että stressiä pyritään lievittämään erilaisin keinoin. Tässä kirjoituksessa esittelen viisi erilaista tapaa, joita noudattamalla voi pyrkiä lievittämään stressiä. Osa tavoista perustuu Robert Sapolskyn mainioon klassikkokirjaan stressistä, mutta se sisältää myös omia vinkkejäni stressin lievittämiseksi.

Turhautumisen purkukeinot

Stressi aiheuttaa turhautumista tai ahdistusta, joiden patoutuminen voi aiheuttaa monenlaista oireilua. Onkin suotavaa, että jokaisella on kaikelle turhautumiselle ja ahdistukselle jokin purkamiskeino, joka auttaa lievittämään stressiä.

Kädellisten eli esimerkiksi paviaanien tapauksessa tyypillistä käyttäytymistä on, että hierarkiassa ylempänä olevat purkavat turhautumisensa lauman alempihierarkisiin jäseniin käyttämällä väkivaltaa, jolloin ylempihierarkisen paviaanin stressi lievittyy todistetusti. Tällainen käyttäytyminen ei tietenkään ole missään tilanteessa hyväksyttävää ihmisille, jotka ovat paljon parempia lievittämään stressiään verrattuna kädellisiin.

Yksi tällaisista keinoista on liikkuminen. Monelle liikkuminen, etenkin kovatehoinen sellainen (HIIT-treeni), on yksi keino purkaa stressiään. Kovalla intensiteetillä liikkumisessa on kuitenkin myös omat haasteensa, sillä liian usein tehtynä se voi pitkän ajan kuluessa kääntyä itseään vastaan ja johtaa uupumiseen.

Erilaisten urheilumuotojen ei tarvitse kuitenkaan olla ainoa tapa purkaa turhautumistaan. Turhautumisen purkamisen ei tarvitse myöskään olla edes fyysistä ponnistelua: erilaisia keinoja purkaa turhautumista voivat olla esimerkiksi tietokoneella pelaaminen, maalaaminen tai kirjoittaminen, jolloin kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa tuotoksissa voi heijastua senhetkinen tunnetila. Pääasia, että ajatukset saadaan pois stressin aiheuttajasta, tekeminen on mielekästä ja se tuottaa siten aitoa iloa.

Sosiaalinen median ja sovellusten muokkaaminen

Käytän sosiaalista mediaa monesta syystä. Se on yksi tapa viettää vapaa-aikaa ja pitää yhteyttä läheisiin. Välillä kuitenkin tuntuu, että sosiaalisessa mediassa käyttäytyminen on joillekin yksi tapa purkaa turhautumistaan. Purkautujalle saattaa tulla itselleen toiminnastaan parempi olo, mutta se voi myös valitettavasti tarttua, vaikka sitä yrittäisi välttää. Sosiaalisesta mediasta voi kuitenkin tehdä itselleen sisällön puolesta sellaisen, kuin itse haluaa. Itse olen esimerkiksi lähtenyt joistakin Facebook-ryhmistä pois nimenomaan sen takia, että keskusteluiden joukossa oli paljon erilaista kinastelua.

Toinen sosiaaliseen mediaan tai yleisestikin älylaitteiden käyttöön liittyvät stressitekijät ovat sovellusten lähettämät ilmoitukset. Käytännössä useimmat kännykkään ladatut sovellukset lähettävät niin sanottuja push-ilmoituksia, joiden tarkoituksena on sitouttaa laitteen käyttäjää sovellusten pariin ja saada hänet esimerkiksi katsomaan siinä sivussa sovelluksen sisältämiä mainoksia. 

Jos reagoi jokaiseen sovelluksen lähettämään ilmoitukseen, uppoutuu helposti pitkäksikin aikaa laitteensa pariin. Sen lisäksi, että jatkuva laitteiden käyttö kuluttaa rajallista aivokapasiteettia, sivuvaikutuksena pestyt pyykit voivat unohtua pyykkikoneeseen, uuniruoka muuttua yliylikypsäksi, työtehtävät eivät etene suunnitelmien mukaisesti tai lapsi ehtii kaivaa multaa kukkaruukusta.

Ilmoituksia kannattaakin karsia rankasti. Suosittelenkin estämään laitteestaan useimmat sovellusten lähettämät ilmoitukset. Harva sovellusilmoitus olisi sellainen, että siihen olisi reagoitava heti. Siksi onkin järkevää käyttää sosiaalista mediaa tai jotain muuta sovellusta silloin, kun se itselle niin sopii, eikä silloin, kun sovellus sitä toivoo.

Ajattelutapojen voima

Sillä, miten suhtaudumme erilaisiin tilanteisiin, on suuri vaikutus niistä aiheutuvaan mahdolliseen stressireaktioon. Jos tietää, että on kohta on koittamassa jokin stressaava tapahtuma, esimerkiksi työhaastattelu, kannattaa ennakoida tilanne siten, että todennäköisesti sen aikana tulee jännittämään – ellei sitten ole ollut usein työhaastatteluissa, jolloin jännitys voi lieventyä tottumisen myötä. Yllättäen tullut, ennakoimaton stressi aiheuttaa voimakkaamman reaktion kuin ennakoitu. Lisäksi kannattaa vakuuttaa itselleen kaiken menevän hyvin.

Jos kokee jotakin stressaavaa, erilaisten ratkaisukeinojen etsiminen tilanteen ratkaisemiseksi voi auttaa lievittämään pulmasta aiheutuvaa stressiä — silloinhan asian voi ratkaista omien ponnisteluiden avulla. Jos taas asiaan ei voida itse vaikuttaa, voi stressi niinikään lievittyä — sehän vain tarkoittaa sitä, että ne asiat joihin ei pysty vaikuttamaan, eivät ole omassa kontrollissa. Tällöin asiassa ei ole syytä huoleen. Alla oleva kuva summaa koko periaatteen hyvin:

Jos itselle tapahtuu jotakin positiivista, kannattaa ajatella, että lopputulos oli seurausta omista ponnisteluista, ja että sillä on kauaskantoisia vaikutuksia. Jos vastaavasti itselle tapahtuu jotakin ikävää, kannattaa vuorostaa ajatella, että lopputulokseen ei olisi pystynyt vaikuttamaan juurikaan itse, ja että vaikutukset ovat tilapäisiä ja nopeasti ohimeneviä.

Luonnossa liikkuminen

Aivan kuten Samuli kirjoitti taannoin, luonnossa liikkuminen on terveellistä usealla eri tavalla. Muun muassa verenpaine ja glukokortikoiden pitoisuudet veressä voivat laskea luonnossa liikkumisen seurauksena. Luonnossa on kuitenkin oleskeltava säännöllisesti, jotta terveyshyödyt olisivat pitkävaikutteisia. Tilannetta voisi verrata liikuntaan: liikkuminen eri muodoissa on hyödyksi terveydelle, mutta säännöllinen liikunta on tie pitkään kestäviin terveysvaikutuksiin.

Monen muun tavan ohella luonnossa liikkuminen on ennen kaikkea yksi tapa saada ajatukset pois mieltä askarruttavista asioista tai kiinnittää huomio muualle kuin teknisten laitteiden mukanaan tuomaan informaatiotulvaan. Myös sellainen elementti kuin hiljaisuus on vaikeaa saavuttaa betoniympäristössä, mutta luonnossa siihen on paremmat mahdollisuudet.

Etenkin pienille lapsille luonnossa liikkuminen on hyvä tapa tutustuttaa heidät erilaisiin ympäristöihin.

Luonnosta löytyy pienille paljon uutta ja ihmeellistä tutkittavaa käpyjen, varpujen ja esimerkiksi lintujen havainnoinnin muodossa. Sitä aitoa innostusta katsellessa omat murheet työpalaverin tapahtumista ovat taas monta askelta kauempana.

Sosiaaliset suhteet

Moni meistä on kokenut tilanteen, jossa omat huolet ovat lievittyneet hyvän ystävän näkemisen jälkeen. Tämän lisäksi ystävän läsnäolo voi olla avuksi muullakin tavoin. Mentäessä esimerkiksi jonnekin jännittävään tilaisuuteen voi ottaa tueksi mukaan ystävänsä, sikäli kun se on mahdollista. 

Olennaista hyvissä suhteissa on vuorovaikutuksellisuus: sen lisäksi, että voi saada toiselta tukea, sitä on myös oltava valmis antamaan toiselle. Myös erilaisiin yhteisöihin kuuluminen on yksi sosiaalisen kanssakäymisen muoto, ja hyvä sellainen, sillä silloin ympärillä on usein samoin asioista ajattelevia ihmisiä. 

Sosiaalista mediaakaan ei sovi unohtaa, vaikka ylempänä sitä kritisoinkin. Parhaimmillaan sosiaalisessa mediassa voi pitää yhteyttä pitkän matkan päässä asuvien ystävien kanssa ja hakeutua samoja arvoja tai kiinnostuksen kohteita jakavien ihmisten seuraan. 

Yhteenveto

Stressiä voidaan lievittää monilla erilaisilla tavoilla. Olennaista stressin lievittämisessä on löytää siihen itselleen sopivat keinot. Ehkä myös näistä tämän kirjoituksen vinkeistä voi olla apua yhä stressittömämmän elämän tavoittelemisessa!

Aiheeseen liittyvät

Ei kommentteja

Jätä vastaus